Biomagnetism

Biomagnetism ingår i Frekvensmedicinen. Biomagnetism är en behandlingsmetod baserad på de effekter som starka magneter utövar på kroppen. Biomagnetism upptäcker, definierar, mäter och korrigerar avvikande pH-värden i kroppen och kan på detta sätt avslöja och till och med platsbestämma närvaron av patogena mikroorganismer; virus, bakterier, svamp och parasiter. Behandling sker genom att starka magneter (1.000 – 20.000 gauss) appliceras på olika ställen på kroppen med kläderna på. Behandlingstiden för biomagnetism är ca 1 h och i regel behövs det tre behandlingar eller mer.

Biomagnetism

Hur går det till?

Alla kroppens organ, vävnader och celler har mer eller mindre grad av alkalinitet/surhetsgrad - det vi kallar PH värde. Biomagnetism är en terapimetod där ett par, dvs 2 st, magneter, syftar till att utjämna organismers pH-värde. När detta uppnås, kan kroppens självläkningsförmåga  aktiveras.  Det handlar om PLUS och MINUS, helt enkelt.

Biomagnetism