Kraniosakral-terapi

Kraniosakralterapi (CST) är en mycket mjuk och långsam behandling av skallben och ryggrad samt även andra delar av kroppen. Behandlingen är djupt avslappnande och stressreducerande.  CST innefattar bland annat skallens ben (kranium) och även korsbenet (sakrum). Sakrum och kraniet är ihopkopplade med varandra. Detta innebär att en obalans i kraniet påverkar bäckenet och vice versa. Det kraniosakrala systemet kan bli påverkat när man inte mår bra vilket i sin tur kan leda till rotationer, låsningar eller glidningar, vilket gör kroppen ojämn och osymmetrisk. Terapeuten kan rätta till små felställningar i kroppen genom att behandla dessa ben, samt också den yttersta av de tre hjärnhinnorna, Dura Mater.

Dura mater

Dura Mater

Dura Mater är den yttersta hjärnhinnan och bildar ett tjockt, vattentätt hölje som omsluter hjärna, rygggmärg och ryggmärgsvätska. Dura mater fäster i kraniets ben, i övre ryggrad samt i sakrum. Ryggmärgsvätskan har till uppgift att förse hjärna och ryggmärg med näring. Vidare ska den göra sig av med slagg samt fungera skyddande likt en stötdämpare för både hjärna och ryggmärg.

Hur går det till?

Behandling sker genom att rätta till obalanser i det kraniosakrala systemet, främst genom att behandla och påverka skallens olika strukturer i förhållande till varandra. Behandling kan även ske vid sakrum dvs. korsbenets relation till SI-lederna (bäckenet).
Genom att mjukt känna in den kranosakrala pulsen är det möjligt lokalisera områden där vävnadsrörelserna är begränsade och genom små och mjuka manipulationer återskapa de ursprungliga rörelserna, vilket då gör att  läkningen kan komma igång.
Klienten ligger, fullt påklädd på behandlingsbänken. Behandlingen går till så att man har ett mjukt och mycket lätt tryck på kroppen och släpper på så sätt på begränsningar i det kranosakrala systemet, för att förbättra funktionen i det centrala nervsystemet.

Massage

Stress

Energimassage mår alla bra av. Speciellt välgörande är den för dig med spänningar i axlar, skuldror, nacke och rygg. Massagen ökar också Ditt kroppsmedvetande.

SER (Somato Emotional Release)

Regelbunden Energimassage på arbetsplatsen ger personalen mer energi.Värk kan reduceras och man känner sig både gladare och piggare. Att erbjuda personalen energimassage har många bra effekter. Kan bokas i 20, 30 eller 45 minuter och passar perfekt in på arbetsplatsen.

Vad kan CST vara bra för?

Eftersom det kraniosakrala systemet är ett av kroppens mest grundläggande, påverkar det och påverkas av andra system i kroppen, allt från nervsystemet till inre organ. Dessa förbindelser eller kopplingar gör att många symtom och sjukdomstillstånd, med fördel, kan behandlas med hjälp av Kraniosakralterapi.Obalanser i kroppen kan gå över i kroppsliga symptom, t.ex spända muskler, värk, inflammerade leder eller belastning i ett organ. Dessa obalanser vill man bli av med.  CST ses som ett komplement till kroppens naturliga läkningsprocess och kan med fördel användas både vid ett specifikt problem men även i preventivt syfte. Den är effektiv vid olika snedheter, låsningar eller begränsningar som orsakar värk, smärta eller stress i kroppen. Dessutom är metoden effektiv vid exempelvis smärtproblematik och dysfunktioner i kroppen.

I Sverige får man inte behandla sjukdomar utan bara människan Men i USA går man ut med att metoden fungerar vid:

 • Migrän

 • Kronisk nack- och
  rygg-smärta

 • Kolik

 • Problem relaterade
  till det Centrala nervsystemet

 • Ortopediska problem

 • Hjärnskakning och skador mot hjärnan

 • Viktökning, samt svårt
  Alzheimers

 • Ryggradsskador

 • Skolios

 • Inlärningssvårigheter

 • Celluliter eller
  Kronisk trötthet

 • Emotionella svårighter

 • Stress and spännings-relaterade problem

 • Fibromyalgi

 • Sendrag, pirr eller
  Bindvävs relaterade dysfunktioner

 • Käkproblem (TMJ)

 • Neurovaskulära sjukdomar eller immunsjukdomar

 • PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom)

 • ”Oro/stress” i kroppen, svårt att slappna av

Känslomässigt

Behandlingen kan upplevas oerhört avslappnande och släppa på spänningar som hindrar hälsa och välmående. Även mentala eller emotionella aspekter påverkas. Det är vanligt att klienter får en känsla av lugn, en lägre stressnivå samt en bättre sömn efter sin behandling.
Det kranosakrala systemet kan påverkas av yttre faktorer, som fall, slag eller olyckor, men traumatiska upplevelser påverkar också kroppens vävnader. Om det dessutom finns ett känslomässigt inslag i samband med händelsen, finns alltid en risk att kroppen inte klarar av att bearbeta detta på egen hand.
CST som behandlingsmetod har visat sig effektiv mot huvudvärk, axel-, nack- och ryggbesvär, ledbesvär och whiplashskador, liksom vid graviditetsbesvär såsom illamående och foglossningssmärta. Men även koncentrationssvårigheter, utmattningssymtom, tinnitus, magbesvär, nedstämdhet, sömnstörningar och stressrelaterade problem har med framgång behandlats med denna metod.
I USA har man används CST vid behandling av PTSD hos krigsveterander med framgång.Medicinsk forskning (främst från USA och England) har visat att CST har mycket god effekt både fysiskt, emotionellt och mentalt. Många privata sjukförsäkringsbolag i USA kräver ofta att denna terapiform prövas när övriga behandlingar inom skolmedicin och alternativ vård inte givit resultat.

Ted Wanveer, en expert inom området,
förklarar vad CST är och hur det fungerar